COLLECTEREN IN OKTOBER EN NOVEMBER

De collectes voor deze maanden zijn :

1           t/m     7 oktober        Ned.Ver, tot Bescherming van Dieren

8           t/m   14 oktober        Nederlandse Brandwonden Stichting

29 okt.  t/m    4  november    St.Diabetes Fonds

12         t/m   18 november    Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Geef een reactie