HOE ZIT HET MET ONZE KUNSTGRASVELDEN?

Onderzoek milieurisico’s van rubberkorrels

Er komt onderzoek naar de milieurisico’s van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Dat meldt het tv-programma Zembla woensdagavond. Waarschijnlijk nog dit jaar gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie onderzoeken. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De uitzending van Zembla woensdagavond is een vervolg op de aanhoudende onrust rond de eventuele risico’s van zogenoemd rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het RIVM concludeerde eerder al op basis van eigen onderzoek dat er geen gezondheidsrisico’s bestaan voor sporters.

’Niets te maken met volksgezondheid’
,,Er zijn twee dingen die strikt gescheiden moeten worden gezien: de risico’s voor de volksgezondheid en voor het milieu”, aldus een woordvoerder van het RIVM. ,,Van het zink in de rubberkorrels is bekend dat het kan uitlogen. Als je wilt weten wat de gevolgen hier van zijn voor het bodemleven zul je dit moeten onderzoeken. Zink is echter niet schadelijk voor de mens. Wat we nu dan ook gaan onderzoeken betreft puur de gevolgen voor het milieu, dit heeft niets met de volksgezondheid te maken
In Zembla kwam woensdagavond aan de orde dat er onderzoek is gedaan naar tien velden in verschillende gemeenten, waaruit blijkt dat de grond op een aantal plekken in de bermen sterk vervuild is met zware metalen zoals zink en kobalt. Volgens een bodemdeskundige moeten de betreffende gemeenten deze bodem direct saneren.
Bodemverontreiniging
Zembla ontdekte ook dat op veel plekken onder kunstgrasmatten sprake is van bodemverontreiniging. In het verleden blijken veel velden aangelegd met vermalen autobanden onder het kunstgras. De vervuiling staat opgetekend in 20 onderzoeksrapporten.
Als het gaat om de afwateringskanalen rond kunstgrasvelden, heeft volgens Zembla geen enkel waterschap hier de afgelopen tien jaar onderzoek naar gedaan. Ondanks eerdere regelgeving van toenmalig Milieuminister Cramer. Die bepaalde in 2007 – toen ze groen licht gaf voor het gebruik van rubbergranulaat – dat de zogeheten waterkwaliteitsbeheerders via controles het water rond kunstgrasvelden in de gaten moeten houden.
1800 kunstgrasvelden
Ons land telt 1800 kunstgrasvelden met rubber in de onderlaag, voor voetbal, hockey en korfbal. De kosten voor sanering kunnen oplopen tot honderdduizend euro per veld. In veel gevallen zijn het gemeenten die hiervoor op dreigen te draaien.
Bron: Telegraaf

Geef een reactie