INFORMATIEAVONDEN OVER DE SUBSIDIEVERORDENING

Het college en de gemeenteraad willen op korte termijn starten met het proces om te komen tot een nieuwe subsidieverordening. Dit brengt echter gevolgen met zich mee voor de waarderingssubsidie ná 2018.  De raad debatteert daar over in de raadsvergadering van 22 juni  a.s. in het gemeentehuis.

Het college nodigt de besturen van verenigingen uit de gemeente Haaren uit voor informatieavonden over de Algemene subsidieverordening en meer in het bijzonder over de waarderingssubsidie ná 2018. Tijdens deze avonden  wordt informatie  gegeven over veranderingen in de verlening van de waarderingssubsidie ná 2018. Daarnaast wil het college graag weten hoe de verenigingen de subsidieverlening in de afgelopen jaren hebben ervaren. Tot slot  geeft het college informatie over de manier waarop hij samen met de gemeenteraad tot een nieuwe subsidieverordening wil komen. Verenigingen  kunnen een vertegenwoordiging van hun bestuur aanmelden via: [email protected]

 De volgende informatieavonden worden georganiseerd:

Haaren: op 27 juni in gemeenschapshuis Den Domp, van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.

Esch: op  28 juni in Dorpshuis De Es, van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur;

Biezenmortel: op 3 juli in gemeenschapshuis De Vorselaer, van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur;

Helvoirt: op 6 juli in het HelvoirThuis, van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.

Ook degenen die in de afgelopen jaren projectsubsidie hebben aangevraagd zijn van harte welkom op deze informatieavonden. Het college wil graag horen wat hun ervaringen zijn. Overigens ontvangen alle verenigingen die waarderingssubsidie van de gemeente krijgen, een uitnodiging per brief. Dat geldt ook voor degenen die in de afgelopen jaren projectsubsidie hebben aangevraagd.

 Aanvragen waarderingssubsidie 2018

Het college van burgemeester en wethouders wijst de verenigingen in de gemeente Haaren op het tijdig indienen van aanvragen voor waarderingssubsidie 2018. Deze aanvragen dienen vóór zaterdag 1 juli aanstaande bij de gemeente te zijn ingediend. Aanvragen die te laat binnenkomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

 

Geef een reactie