MILITAIRE OEFENING

Militaire oefening in gemeente Haaren 22 t/m 24 april

Van 22 t/m 24 april wordt er een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Het betreft een oefening in het kader van het op peil houden van militaire vaardigheden.

Dit betekent dat de militairen zich met 5 (wiel)voertuigen verplaatsen over openbare wegen en paden in de omgeving.

Aan deze oefening nemen 30 personen deel die ondersteund worden door 5 militaire (wiel)voertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant van het Opleidings en Trainingscentrum Genie uit Vught.

Vragen, klachten of schade?

Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
tel.nr. 030-2180444
Email; [email protected]

Geef een reactie