ONNODIGE WACHTRIJ VOOR DE MILIEUSTRAAT

Wekelijks constateren wij dat bezoekers van de milieustraat, ruim voor de openingstijden, bij de toegangspoort van de milieustraat staan te wachten. Blijkbaar zijn er inwoners die zo graag hun afval gescheiden willen aanbieden, dat ze een wachttijd van een half uur voor lief nemen. Dit wachten is niet nodig en leidt tot overlast.

Er is tijd genoeg om uw afval rustig en tijdens de openingsmomenten af te geven. De milieustraat mag volgens de provinciale milieuvergunning niet eerder worden opengesteld dan de aangegeven openingstijden. Het heeft dus geen zin om voortijdig te wachten bij de toegangspoort van de milieustraat. U blokkeert hiermee tevens de transportbewegingen van en naar de milieustraat toe. Het stilstaan op de openbare weg en nabij een kruispunt leidt daarnaast verkeersonveilige situaties voor u en de medeweggebruikers op.

Wij verzoeken u om niet vóór de openstelling bij de toegangspoort van de milieustraat te wachten. In het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening is expliciet opgenomen dat het wachten voor de toegangspoort niet is toegestaan. Wij danken u voor uw medewerking.

Geef een reactie