WERKZAAMHEDEN ONDERHOUD DRUKRIOOL BUITENGEBIED

De afvoer van het rioolwater in het buitengebied verloopt grotendeels middels een drukrioolstelsel. Dit stelsel is voor u herkenbaar aan de grijze en groene kasten die vaak in de bermen staan. In deze kasten bevindt zich een pompinstallatie die ervoor zorgt dat het rioolwater naar de afvalwaterzuivering wordt verpompt. De gemeente beheert circa 380 van dergelijke kasten.

De gemeente gaat in de maanden september tot en met november onderhoudswerkzaamheden aan deze kasten uitvoeren. De werkzaamheden kunt u vergelijken met een Apk-keuring, waarbij een aantal essentiële technische onderdelen op hun functioneren worden gecontroleerd. Naast deze controle worden kapotte en/of slechte onderdelen gelijktijdig vervangen. Op deze manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het zo goed mogelijk functioneren van het drukrioolstelsel.

Planning

De globale planning is als volgt:
Biezenmortel: week 37 t/m 39
Helvoirt: week 39 t/m 41
Haaren: week 42 t/m 44
Esch: week 45 t/m 46.
De werkzaamheden worden door de firma Kanters te Veghel uitgevoerd.

Afkoppelen regenwater
Regenwater mag niet op het drukriool worden aangesloten. Bij een hevige regenbui loopt u het risico dat het drukriool dit extra water niet meer kan verpompen met mogelijk wateroverlast tot gevolg. De plaatsing van bijvoorbeeld een regenton om het regenwater van uw dak op te vangen óf het aanleggen van een regengoot naar uw achtertuin, zijn eenvoudige maatregelen om ervoor te zorgen dat het regenwater niet in het drukriool terecht komt.

Geef een reactie